Rau hữu cơ Thanh Xuân và mô hình doanh nghiệp xã hội

Chào mừng các bạn đến với trang web của Rau hữu cơ Thanh Xuân!Xuất phát điểm từ dự án "Trồng rau hữu cơ giúp xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại Sóc Sơn, Hà Nội" của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (www.vidothi.org) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốt-xtrây-li-a (AusAID) tài trợ năm 2008...

Chi tiết