Rau hữu cơ Thanh Xuân và mô hình doanh nghiệp xã hội

Chào mừng các bạn đến với trang web của Rau hữu cơ Thanh Xuân! Xuất phát điểm từ dự án "Trồng rau hữu cơ giúp xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại Sóc Sơn, Hà Nội", đến nay doanh nghiệp xã hội Hà Nội Organic Roots đã gắn bó với vườn rau hữu cơ Bái Thượng, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội được hơn tám năm...

Chi tiết